Прожекционни екрани

Прожекционен екран: AV Stumpfl BIM-PV210

projector_screen
Повече информация