СЦЕНА

Hitex Pro осигурява сглобяема алуминиева сцена за събития от разнороден тип и мащаб. Копманията разполага и с индивидуални сценични конструкции тип "ферма".

Aлуминиева ферма за осветление

lightbridgetruss
Повече информация

Кабелен Канал: Adam Hall 85100

kabelen-kanal-adam-hall-85100
Повече информация